Ukategorisert

Sol i hjertet og Sol i sinnet

Er du raus med ros og oppmuntring, trener du opp snillhet.  Da fyller du hjertet med varme og sinnet med glede.  Men, er det slik at det å være snill = å være på grensen til dum?

De som tenker slik, bør tenke seg om.  I vår kultur lærer vi at vi ikke skal blande oss bort i andres liv.  På den ene side er det en god tanke, men den har sin bakside også.  Her er nemlig en fin balansegang mellom respekt for andres private sfære og det å ydmykt dele med hverandre.

La oss våge å bruke egen kraft og intuisjon og følge våre hjerter slik at vi kan utveksle positiv kunnskap og erfaringer og gi hverandre lærdom for livet.  Gjennom å bry oss riktig om hverandre, kan vi utrette mirakler.  Da kan vi bygge hverandre til mot, mot til å ta de utfordringene vi kanskje tror vi ikke greier på veien til å ta ut det beste i oss. 

Vi skal ikke være beskjedne for å bruke de iboende evner/gaver vi har fått i vuggegave.  Dette er nemlig grunnlaget for å gi oss selv mulighet til å ta ut det ultimate i livet vårt.  Vår vuggegave er helt samstemt med hjertet vårt, der drømmen vår har sitt tilholdssted.  Kjenner du den ikke, så begynn å lete.  For den er der!  Helt klart.

La oss sammen sette oss valgspråket:  litt bedre hver dag.  Følger vi dette, tar vi ett skritt om gangen på veien mot målet, mot drømmen vi bærer i hjertene vårt.

Sol i hjertet og Sol i sinnet.

1 Comments

  • Jeg synes det er litt vanskelig å vite når man er snill og når man er dumsnill og blir utnyttet jeg… Men jeg liker å tro at det kanskje er fordi jeg stort sett er snill mot folk? :)

    Svar

Write a comment