Ukategorisert

Positivt virus

Fotokilde:  iStock 

Har du hørt om mulighetsviruset?  Hvis Ja, vet du hva jeg snakker om.  Hvis Nei, har jeg en gladmelding til deg:

Det finnes nemlig et virus med et stort positivt fortegn.  Det er et virus som Anne Mette Røsting har oppdaget og fortalt om i sin bok ”Mulighetsloven”.  Det svever over alt, men det særegne med dette viruset er at skal vi bli smittet av det, må vi oppdage det og velge å ta imot det.  Vi må tillate å la det virke i oss, sier Anne Mette, som har tatt imot en stor dose av det og som derfor vet hva hun snakker om.  Og hun legger til at navnet er satt sammen av ordet ”mulighet” og ordet «virus».  Mulighet fordi det er en iboende kraft vi har og som vi får frem gjennom troen på at jeg kan klare å nå mine drømmer.  Virus fordi det er smittsomt og kan vare evig om vi tar vare på det og behandler det riktig.

Viruset er udelt positivt og har en misjon: spre den gode tanken, fylle oss med skapende energi og åpne opp for kreativiteten i oss.  Slik setter det i gang målrettede prosesser i oss, mål som er skapt av våre innerste og ekte drømmer.

Jeg vet ikke om noe som bidrar til mer smittsom positivitet blant oss.  Ikke noe er vel mer fredsbyggende enn ekte glede, en glede som vi får ved å finne det beste i oss selv, ta det frem og bruke det.  Slik blir vi fredskonsulenter.

Vår ekte drøm er tuftet på våre medfødte evner, den gaven vi har fått i vuggegave for å bruke som hvert vårt bidrag til fellesskapet.  La oss derfor bli oppmerksom på vår unike drøm.  La oss tillate mulighetsviruset å virke i oss.  La oss sette oss våre genuine mål og være villige til å starte de gode prosessene.

La oss flytte fokuset bort fra det grå og alminnelige og oppdage oasen inne i oss.  La oss ønske hverandre lykke til!

Write a comment