Ukategorisert

Drøm eller virkelighet, – eller begge deler?

Fotokilde:  stock.xchng

Tørr du å drømme?
Visste du at kun 30% av oss setter oss mål? Og når vi sier at et «Mål er en Drøm med deadline», skulle det tilsi at det dessverre er mindretallet som drømmer og arbeider bevisst med hva man vil ha utav livet sitt.

«Med et Mål, får du det du vil ha. – Uten et mål, tar du det du får.»   Mye visdom i dette utsagnet. Jeg tenker mye på det!

Det er også slik at de 30% som setter seg mål, er de som leder de 70 resterende prosentene.

Vil DU lede deg selv?

Har du en Drøm, som du vil oppnå, gjøre til virkelighet?
Visualiser den.
Tegn den og sett dato for NÅR du vil være der.
Med den visualiserte drømmen og en handlingsplan med deadline, får du drømmen din, – så lenge du er villig til å jobbe for det!

En besnærende tanke, synes jeg.
Men, det kommer ikke av seg selv, – som «rekende på en fjøl».  Mange ganger er det hardt arbeid.  Men sterk motivasjon hjelper oss fremover.
Motgang kommer også.  Det må vi være forberedt på.
Ikke gi opp av alle nei’ene vi møter på, – for: rundt neste hjørne står «suksessen».
Ønsk hindringer velkommen, for da vokser vi!!
Det er ved motgang at Diamanten som hver og en av oss er, blir slipt. Og diamanten blir mer og mer verdifull for hver nye sliping.

Vær aldri redd for å mislykkes, for DET gjør du ikke.
Tvert imot gir det GOD SELVFØLELSE å jobbe aktivt med måloppnåelse.

Hvorfor er det 70% som ikke setter seg mål, – som ikke våger å formulere drømmene sine og gjøre noe med det?  Har ikke noe direkte svar på det.  Men, Janteloven er STERK i Norge.   Skal vi sammen arbeide for å fjerne denne??

Vil DU ta kontroll over livet ditt??
Da tar du også ansvar for det du gjør og kan ikke legge skylda på andre enn deg selv!
Er det ikke flott??

Jeg avslutter med å sitere Anita Roddick:  ”To succeed you have to believe in something with such a passion that it becomes a reality.”

Da blir drøm til virkelighet!

2 Comments

Write a comment