Ukategorisert

Ubuntu

Fotokilde: Lindephoto.com

Norsk Flyktningehjelp har vært i fokus de siste dagene.  Vi blir nådeløst konfrontert med urett, konflikter og lidelser påført uskyldige mennesker av maktstreberske systemer og ledere.  Slikt skaper hat og vi vikler oss inn i en nedbrytende negativ spiral.

Som tilskuere til denne uretten, stiller man seg engasjerte spørsmål:  ”Hvordan kan vi snu situasjonen, justere den inn i en positiv og oppadgående spiral?”  Umulig, tenker vi kanskje i vårt stille sinn.

Søndag morgen hørte jeg et innslag i radio NRK P1, ”Mellom Himmel og Jord”.  Tomm Kristiansen – tidligere Afrika-korrespondent – en glimrende kåsør og svært kunnskapsrik person, snakket om afrikanernes evne og vilje til å tilgi.  I land hvor menneskeverdet har blitt satt på prøve langt utover vår fatte-evne, reiser de undertrykte og mishandlede seg og går videre med løftet hode.  Ubegripelig, sier vi.  Helt uforståelig rett og slett, sett fra vårt ståsted. 
Så la oss ta et blikk på apartheid-regimet i Sør Afrika.  Det må jo være grobunn for et bunnløst hat til de hvite undertrykkerne.  Men hva skjer?  Stikkord:  Nelson Mandela! 

Erkebiskop Desmond Tutu er også en foregangsmann.  Han har i mange år vært talsmann for fred og forsoning.  Tomm Kristiansen spurte ham en gang: ”Hvordan er det mulig at dere kan gi overgriperne hånden og så er dere ferdig med det?”  UBUNTU, svarte Desmond Tutu.  Ubuntu er afrikansk tradisjon og filosofi som sier at mennesket blir menneske gjennom andre mennesker.  Det er i møte med andre mennesker at vi blir hele og verdifulle.  Dette er helt grunnleggende.  Derfor, sier Tutu, når alt er berøvet og ødelagt, må vi gjenskapes igjen.  Vi må helbrede det som har gått i stykker.  For det er eneste mulighet til å bli et helt og verdifullt menneske igjen. 

Så enkelt, men dog:  så vanskelig! 
Da er det bare en ting å si:  Måtte vi alle lære av afrikanerne og gi hverandre hånden. UBUNTU!

Write a comment