Ukategorisert

The Year of Reunions

Det har skjedd igjen!

For tredje gang dette året, har jeg hatt gleden av å samles med mennesker som har betydd noe for meg, men som ikke er en del av min daglige hverdag.  Jeg har hatt tre reunions med henholdsvis kusiner/fettere med familier, med venner, klassekamerater og elevkull fra tidligere tider.

Årene går, nesten ubemerket hen. 
Hvor ble tiden av? 
Hvor ble de av alle disse fantastiske menneskene jeg hadde relasjoner med i ungdomstiden?  
Hvordan har livet vært for hver enkelt av oss de titalls årene som har skilt våre veier?  Hva ble den enkeltes livsvalg?  Hvilke muligheter kom i vår vei og hvilke muligheter grep vi?  Hvor er vi nå, – og hvor vil vi gå?

Hvert menneske har sin unike historie.  Jeg er sikker på at det kan skrives interessante romaner om hvert eneste menneske. Her er stoff til utallige dokumentasjoner og menneskeskildringer.  Ingen mennesker er kjedelige og har et ensartet liv.  Det er i så fall bare tilsynelatende.  Begynner vi å hente historiene og skrive dem ned, ja da kan vi bli fenget av ”Hvermannsen”.   Utrolig spennende tanke!

For å få svar på mine spørsmål, må det samlinger til. 
Denne helgen var jeg på jubileumsfest for kullet som gikk ut av Stavanger Katedralskole i 1970.  Fantastisk!!  Hele 19 av 27 elever møtte fra min klasse.  Totalt var vi over 70 deltakere.

Gjensynsglede! 

Vi var på nett umiddelbart.  Spøk og latter fra de glade gymnasdagene kom tilbake. 
Vi mimret. 
Utrolig hvilke detaljer som dukket opp igjen.  Om lærere og historier av ymse slag.  Joda, – vi husket det alt sammen!

Men hva med oss selv da?  –  Noen litt gråere i håret enn andre.  Men:  Ingen tvil om hvem som var hvem.  En  rynke mer eller to siden sist, – hva betyr det når vi fortsatt er de samme inni oss?  HERLIG!

Tiden har gått, og vi med den.  Likevel må konklusjonen være at vi er de samme uavhengig av tid og rom, dog med litt mer visdom og livserfaring – forhåpentligvis.

Best av alt: Jeg kjente på en stolthet over å få være én av det flotte kullet som forlot Kongsgård en vakker vårdag i 1970. 
Vi skiltes og dro hver for oss ut i livet.  Sammen har vi forhåpentligvis fått være med å bidra med viktige byggestener til et bedre samfunn.

Takk til hver og en av dere som ble med å gjøre vår Reunion til en flott festkveld!  Takk til initiativtakerne med Eldbjørg i spissen. 
–  Da blir det bare fem år til neste gang.  Det var vi alle enige om. 

På gjensyn!

Write a comment