Ukategorisert

Drømmer er sjelen som visker

Fotokilde:  bing.com (Fingals Cave, Scotland)

Våre drømmer er veldig personlig, men som Carl Sandberg har sagt:  ”Ingenting hender – uten først en drøm.” 
I dag vil jeg dele noen tanker om drømmer som andre har sagt.  La dem løfte deg, gi deg inspirasjon og varme i hjertet.

Langt der inne i solskinnet er min høyeste inspirasjon.  Om jeg ikke  når den, kan jeg  i alle fall se dens skjønnhet.  Tro på din inspirasjon og følg den hvor enn den vil lede deg.  (Louisa Mary Alcott)

Bare så høyt som jeg strekker meg, kan jeg vokse.
Bare så langt som jeg søker, kan jeg gå.
Bare så dypt som jeg fokuserer, kan jeg se.
Bare så mye som jeg drømmer, kan jeg bli.
(Karen Ravn)

Det er mange ting i livet ditt som fanger blikket, men kun få erobrer hjertet ditt.  Følg disse som erobrer.  I drøm og kjærlighet finnes ingen umulighet.  (James Arney)

Eleanor Roosevelt sa følgende:  Framtiden tilhører disse som tror på det vakre i deres drømmer.  Og, Norman Vincent Peale sier:  La ikke frykt stoppe deg.   Kast hjertet over ditt hinder, så vil resten følge etter.  Eller for å sitere et kinesisk ordtak:  «Kast hjertet foran deg, og du vil springe etter det for å ta det igjen.»

Til slutt deler jeg et nydelig dikt av en australsk poet, Maureen Weiner:

We have a dream inside ourselves, a gift to us at birth.
To guide us and protect us on our journey on this earth.
We all have something special, each one of us unique.
You have to find the courage to find the peace you seek.
So dream your Dream and live your Dream
Don’t be afraid to try!
Just take your soul by the hand and let your spirit fly.

May all your Dreams come true.

Write a comment