Ukategorisert

Julekalender – Luke 5

Tenn lys ! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Fikk ikke med første vers av Eyvind Skeies adventssang forrige søndag. Kalenderen min var ikke åpnet første søndag i advent.  Må derfor ta det med i dag, men dagens vers er dette:

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Min oppfordring i dag er å ha fokus på brobygging.  Bygge bro mennesker imellom.  La oss være mellom-menneskelige ingeniører.  Vi trenger ikke være gode matematikere for å utøve denne type ingeniørkunst.  Nei, det handler simpelthen om å se, lytte, bry seg og rekke ut hånden.  Enkelt, men tilsynelatende må det innimellom en anstrengelse til. 

Er det slik?  La oss anstrenge oss. 

Er det enkelt, – la det bli en vane.

Write a comment