Ukategorisert

Julekalender – Luke 19

Tenn lys!
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Da er vi kommet til fjerde og siste søndag i advent.   Og siste vers av Tenn Lys! er dagens kalender-vers.    Når jord og himmel møtes …..    I Østen sier man at vi blir menneske i relasjon  med andre.   Det japanske og kinesiske tegnet for menneske, er to mennesker som støtter seg på hverandre.  – – –   Svært beskrivende og til ettertanke!

Vi trenger hverandre for å være hele mennesker.  Siste verset av adventssangen vår beskriver noe av dette.  Ved at jord og himmel møttes, er mulighetene åpnet for å kunne bli hele mennesker. 

Det er ikke så vanskelig å innse og erkjenne  at vi er sosiale individer, nettopp fordi vi trenger hverandre.  Våre evner og våre personlige egenskaper har vi fått for å dele med hverandre.  Vi skal utfylle hverandre.  På den måten bidrar vi  til at samfunnet fylles med de tjenester som må til for at vi skal kunne leve sammen i samhørighet og slik livet var tenkt å være.

Måtte fred og rettferdig fordeling komme i kjølvannet av julen.  La oss begynne å støtte oss på hverandre, slik at vi blir hele mennesker.  Da blir verden et godt sted å være.

Write a comment