Ukategorisert

Gledelig Jul

Fotokilde:  bing.com

Julekalenderen er lukket. 

Julaften 2010 er historie.

Idag feirer vi 01. juledag.  En usedvanlig vakker dag.  Stavanger (og jeg tror mesteparten av landet vårt med) er kledd i en vinterprakt av de sjeldne, – i alle fall i denne delen av Norge.

Det er grunn til å glede seg på alle måter.  Jeg velger å gjøre det med enda en julesang.  Vi har så mange av dem at det er ikke nødvendig å slutte selv om lukene i kalenderen er ferdig åpnet.

Julen er barnas fest.  Derfor velger jeg et barn til å synge den sangen som er blitt en av de mest fremtredende på repetoaret:

O helga natt, o helga stund för världen,
då gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
|: O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
|: O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Write a comment