Ukategorisert

Suksess

Foto: Monica Reindal

 

Hva skal til for at jeg skal ha suksess?
Hvem er de fremste suksessrike personer?

Dette var spørsmål en gruppe unge mennesker samtalte med sin lærer om.
Og de svarte slik som målekriteriene for suksess er i vår kultur:
Rikdom.  Status i form av stilling og stand.  Utmerkelser. Idrettsprestasjoner. Ytre vellykkethet.

Det ga rom for ettertanke for læreren.  Er det slik vi vil måles?
Settes verdien på oss bare gjennom det vi måtte ha?

Når alt kommer til alt blir vi fryktelig sårbare med slike målekriterier.

Læreren satte en annen standard, og den lyder slik:

Dersom du har levd slik at du har gjort det litt lettere å puste for noen,
DA har du gjort suksess!

Dette ble sterke ord for meg, visdom til etterfølgelse!

Write a comment