Ukategorisert

Se nærmere etter …

Bing.no er min åpningsfane på internett eksplorer.
Jeg er like spent hver gang jeg åpner hvilket vakkert bilde som møter meg.
Bilder kan påvirke meg følelsesmessig.  Da er det flott med bing, fordi her får jeg noe vakkert hver dag, hver gang.

For en tid tilbake var dette ”dagens bilde”.

Hva er dette? tenkte jeg.  Likner ikke helt på Tellus, vår vakre, blå planet.  Men, et himmellegeme må det være!
Jeg sjekket.
Kanskje har du allerede gjettet det?
Kanskje visste du det?

Jeg ble overrasket.  Det er Venus.  Vår naboplanet.  Det mest lyssterke legemet på himmelen nest etter Solen og Månen, også kalt morgenstjernen.

Ikke visste jeg at Venus så slik ut!
Den planeten vi bor på, blir omtalt som ”den vakreste” i vårt solsystem.  Men, virkelig – denne er også vakker.  Skal vi kalle den ”den grønne planeten”?

Slik kan den også vise seg.

Mulig er det fordi den er omgitt av en så tykk atmosfære at det virkelige bildet skjules. Atmosfæren består for det meste av kilometertykke skylag av svovelsyre som hindrer oss i å se ned på overflaten.

Denne oppdagelsen lærte meg noe:
Kanskje er det stundom slik at jeg ikke ser min neste (nabo, kollega, familie) slik han/hun virkelig er.  Kanskje er det slik fordi jeg har tilegnet meg noen fordommer om vedkommende.   Fordommer som skjuler personen som en tykk og ugjennomtrengelig atmosfære.  Jeg ser meg blind på innpakkingen og ser ikke hvilke egenskaper personen egentlig har.

Min utfordring er å ha det som rettesnor når jeg sliter med relasjoner til et menneske.
Da kan jeg si til meg selv: ”Ta vekk sløret, Ingveig, slik at du kan se hvem du har foran deg.”  Se nærmere etter  ………

Tenk at et bilde av Venus kunne minne meg om noe så viktig.  Takk til bing.no for bildet!

Write a comment