Heartlift1
Drømmer, Livet, Muligheter, Pay it forward, Sisterhood

Hjertespråk og Hjertebank

Tilgi meg Vigdis at jeg bruker av dine bilder, men de passer så perfekt inn i dagens tema

Vigdis Jordal er én av flere beundringsverdige kvinner jeg har kommet i kontakt med gjennom Facebook.  Det er i den spede begynnelse, men tilknytningspunktet er etablert.
Hun tiltrakk meg sin oppmerksomhet på grunn av sitt engasjement i Hearthlift og hennes vei dit.
Hun tiltrakk min oppmerksomhet via andre venner jeg har funnet via denne elektroniske kanelen, venner jeg beundrer.  Deres venner borger derfor for kvalitet.

Jeg tiltrekkes av mennesker som på ett eller annet vis går mot strømmen, som bryter ut av det tradisjonelle og tørr å satse på annerledesheten gjennom å følge sitt hjerte.

Vigdis var en av bidragsyterne på SE: Piloten i Oslo på lørdag.

Heartlift

Hun har truffet inntil flere markante personligheter.
Deriblant noen personer jeg har en drøm om å treffe.
Ikke fordi de er kjente personer, men fordi de står for noe jeg ser opp til og som jeg identifiserer meg med.  Et kontaktpunkt eller et møte med slike, kan gi meg energi til å fortsette videre mot mine mål og mine drømmer.  Jeg sikter til det vi på ”godt norsk” kaller for powerpartners.  Dette er viktige personer som vi kan utveksle erfaringer med og dele inspirasjon med.

Vigdis sa det så bra i sin oppfordring til oss om hvordan oppnå slik kontakt, det være seg med kjente eller mindre kjente personer.  Hun sier det så enkelt:

Ikke vær beskjeden.  Fortell om hjertebanken din. 
Ta kontakt.  Gå nært. Vær subjektiv.
Vær engasjert og skap allianser.
Del opplevelsene dine og – bruk hjertespråket.

Hun praktiserer dette selv.  Hun har erfaring.  Hun vet hva hun snakker om.

Derfor:  Det er bare å gjøre som Vigdis sier.  Det er nemlig slik at det er viktig å åpne seg for den kraften som tilbys underveis mot målet vi går. Samhandling med powerpartners er en gave.

Åpne derfor øynene.
Se det som kommer i møte.
Ta imot – og gi det din HJERTEBANK.

Write a comment