Ukategorisert

Sporleken – og en skinnende mulighet

Fotokilde:  bing.no

I min tid på skolen var det slik at vi måtte pugge mye.  Og noe av det vi måtte pugge var salmer og sanger.  Vi lærte ikke med Reiserute-teknikken.  Vår metode var nok litt tyngre og mindre rasjonell.  Det tok litt tid å få ordene til å feste seg.  Men, når de først satte seg, ble de der.  Og de sitter fortsatt.  –  Stundom oppdager jeg at dette er kunnskap som har kommet til nytte.  Kunnskap er ikke tung å bære, så våre pugge-lekser var absolutt ikke bortkastet ressurbruk.

En av disse sangene som sto på repertoaret, var ”Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet”. 
Så sant, så sant.  Jeg får bekreftelser på dette hver eneste dag.

En av mine leveregler som jeg trener heftig på hele tiden å forsøke å leve etter, er å si til meg selv hver morgen:  Mon tro hvilke spennende muligheter jeg skal møte i dag? 

Det skaper forventninger.
Det er faktisk utrolig fascinerende. 
Jeg mener det!
Og dess mer jeg trener, dess lettere blir det å se dem. 

Teknisk sett er det heller ikke vanskelig. 
For meg handler det om å ha sinnet åpent, være nysgjerrig og stoppe opp når noe eller noen kommer i min vei.  Får jeg en magefølelse for at det som kommer der, skal jeg sjekke nærmere, – JA, så gjør jeg det!
Det handler om å stanse, hilse på, si velkommen og spørre: hva kan vi gjøre for hverandre?

Denne teknikken, som praktiseres med åpent sinn, har ledet meg mot mange spennende mennesker og mange gode hendelser.  Og alle disse er poster i mitt livs sporlek.

Vi lekte sporleken da vi var små.  Det var alltid populært.  Den skapte engasjement og motivasjon for å finne stadig nye oppgaver som førte mot neste post.

Slik er også dagene mine blitt.  I møte med fantastiske mennesker og hendelser, leker jeg nå sporleken i mitt liv som fører meg framover mot stadig nye poster.  Jeg har et åpent sinn og gleder meg over at postenes hovedoppgave er å dele med andre.

Å dele gir dobbel glede.  Dess flere vi kan dele med, dess større glede. 
Og alt dette er gjemt i hver dags skinnende mulighet.

Takk for at nettopp DU er i mitt liv.  Så kan vi dele, og dele videre og sammen lete etter neste post.

Write a comment