Ukategorisert

Vår fantastiske indre verden

Mennesket er en fantastisk skapning.  Finurlig satt sammen og organisert på en slik måte at ingen er i stand til å tilnærmelsesvis etterligne.

Jeg leser for tiden boka Kraften og har lyst å dele en beskrivelse av vårt indre, en fascinerende informasjon om hvordan vi er skrudd sammen og hvilken kraft vi har iboende i oss.  Tror at Ronda Byrne vil se med kjærlighet på at jeg deler disse linjene som et blogginnlegg:

I ditt/mitt indre finnes en hel verden! Alle cellene i kroppen din/min har sin rolle å spille, og de samarbeider i en eneste hensikt – å gi meg/deg liv.
Enkelte celler er ledere for bestemte områder eller organer, og de leder og styrer alle arbeidercellene i sitt område, som hjertet, hjernen, leveren, nyrene og lungene.
Ledercellen for et organ har oppsyn med og administrerer alle de andre cellene som arbeider i organet, og sikrer at orden og harmoni rår slik at organet fungerer perfekt.
Patruljeceller ferdes gjennom kroppens nittiseks tusen seks hundre kilometer blodårer for å opprettholde orden og ro. Der det er forstyrrelser, for eksempel en skramme i huden, tenner patruljecellene umiddelbart varsellampene, og et passende reparasjonsteam iler til området. Ved skrammer er blodlevringsteamet de første på arenaen, og de arbeider for å stanse blødningen. Når de har utført sitt arbeid, kommer vevs- og hudteamet inn for å utføre reparasjonsarbeidet i området, ved at de reparerer vevet og forsegler huden.
Hvis et fremmedelement kommer inn i kroppen, for eksempel en bakterieinfeksjon eller et virus, tar hukommelsescellene øyeblikkelig et avtrykk (snapshot) av inntrengeren. Avtrykket sjekkes mot arkivene for å finne ut om det er overensstemmelse med tidligere inntrengere. Hvis de finner en match, varsler hukommelsescellene umiddelbart det relevante angrepsteamet slik at de kan ødelegge inntrengeren. Hvis det ikke finnes match, åpner hukommelsescellene en ny fil på inntrengeren, og alle angrepsteamene tilkalles for at de skal gå inn og knuse inntrengeren. I arkivet noterer hukommelsescellene hvilket angrepsteam som lykkes i å ødelegge inntrengeren. Hvis inntrengeren kommer tilbake, vet hukommelsescellene hvem de har å gjøre med, og nøyaktig hvordan de skal hanskes med den.
Dersom en celle i kroppen av en eller annen grunn begynner å endre atferd og slutter å arbeidet for kroppens beste, vil patruljecellene gi signal til redningsteamet som iler til for å reparere cellen.
Alle cellene må fungere som et team 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele livet.

Dette er interessant lesning, og jeg blir ydmyk og full av ærbødighet til skaperverket. Desto mer imponerende er dette når jeg kan lese at hele kroppsorganisasjonen består av 100 billioner celler. Og disse har én oppgave, nemlig å fungere i et kontinuerlig og ubegripelig, men genialt samspill, med det som mål å gi deg /meg liv.

Det finnes ingen maskin som kan måle seg med skapningen mennesket.
Fascinerende? Les gjerne mer i Kraften. Her kan du i alle fall lese deg til noen prinsipper som kan være greit å kjenne til.

For meg blir livet enda større og enda mer magisk når det settes inn i universets svimlende sammenheng.

Write a comment