Ukategorisert

På den ene – På den andre side

Lys.
Mørke.
Lys og mørke.
Lys eller mørke.

Uten motsetninger, ingen erfaring av verken den ene eller den andre siden.  Litt surrealistisk, kanskje?  De færreste ønsker å søke de mørke sider, det negative.  Men, hva skulle vi gjort uten å vite om dem?

 

Det er altså opp til oss å velge side.

Jeg velger lys, – men takker mørket som fremhever lyset for meg.

Write a comment