Ukategorisert

Godhet

Jeg har lånt arkivbilder fra tidligere Godhetsfestivaler – til ære for dem!

For noen år siden startet en bevegelse her i Stavanger, en festival, en festival med det klingende fornavnet Godhet.  Godhetsfestivalen pågår en hel uke hvert år.

Ingressen for årets festival som finner sted 23.-29. mai lyder slik:
Kjenner du noen som trenger hjelp?
Eller vil du hjelpe selv?

Mange ungdommer og voksne stiller seg en hel uke til disposisjon for personer som av ulike grunner trenger en håndsrekking.  De sier: Vi vil hjelpe så mange som mulig med praktisk hjelp.  Det kan være husmaling, reparasjoner, vedlikehold og rydding i hus og hage.  Til og med bilvask bidrar de med.

Og alt dette er gratis.
Ja, du leste riktig: Gratis!

Hvem gjør en jobb i dag gratis?  Vi er ikke vant med det. Mange har stilt seg undrende til festivalens tilbud.  Er det en skjult agenda her, er det lureri, tuller de ….. ??

Nei.  Her er ingen skjult agenda.  Og det er helt seriøs. Og det er gratis!

Arrangøren for festivalen sier: ”Vi tror at små ting gjort i kjærlighet kan forandre”.

Den ukelange festivalen er likevel bare ett av flere bidrag til forandring.  Drømmen er å inspirere til året igjennom å bygge raushet i byen vår, i hele samfunnet. 
Godhet starter med en raus holdning til menneskene vi møter.
Raushet smitter. 
Raushet gjør godt. 
Vi blir gode med hverandre. 
Det er ingen floskel at dette er det beste fredsarbeid vi kan gjøre.

Godhetsfestivalen skaper begeistring og takknemlighet og har vist at den har bidratt til en positiv forskjell i enkeltmenneskers liv.  Godhet gjør godt for både den som gir og den som får.

La oss bli med å bygge raushet i samfunnet, blant enkeltmenneskene vi møter.  
Tenk hvis ALLE blir med! 
Når hver og en begynner med seg selv, setter vi i gang en bevegelse som kan få gledelige konsekvenser:  En god verden å leve i.

Jeg ønsker lykke til med årets festival.  Takk til hver enkelt for deres innsats for fredsarbeid gjennom å gi gratis Godhet!

Write a comment