Ukategorisert

Burde og Prøve

På konferanser og seminarer kan man lære så mye, eller i det minste, bli påmint på nytt om kloke råd og motiverende oppmuntringer.

Jeg har vært på konferanse.
I Stockholm denne gangen.

Der var det mange gode foredragsholdere.  Henrik Aase  åpnet konferansen med en kort innføring i ”Hvordan tenke positivt når man ikke har lyst?”

Han var suveren til å begeistre og engasjere oss tilhørere. Hans meget humoristiske forelesningsform fanget oppmerksomheten fra første øyeblikk.   Humor kombinert med faglig bredde, gir en lydhør forsamling.  Og vi kan ikke unngå å ta det med oss.

Hva snakket han om?
Jo, vi lærte at vi må slutte å burde og å prøve. 

Jeg har hørt det før, men jeg gjentar det gjerne:  Fjern disse ordene fra vokabularet dersom du ønsker å bli handlingsdyktig.
Setter vi oss et mål, stort eller lite, kommer vi ikke fram dersom vi prøver og burder.  Hjernen vår stanser der.  Dersom vi forteller den at vi skal prøve eller at vi bør gjøre dette eller hint, da manifesterer tanken det, og det blir med å burde eller prøve. Dette trenger vi ikke bruke energi på, tenker den, for det forplikter ikke.
Derimot: Sier vi SKAL, lyder hjernen ordre, og vi GJØR.

Logisk!  Ikke sant?

Blir du med å innføre ordet SKAL som førstevalg i vokabularet?
Da er du godt i gang på veien mot målet, – og sjekk selv hva som skjer!
Vi kommer stadig nærmere målet.

Jeg regner med at det blir en spennende vei med massevis av skal og uten ett eneste burde og prøve.

Write a comment