Ukategorisert

Messe for Sorg og for Håp

Foto:  lånt fra Vårt Land

Det er en tid for alt.
De verste sjokkbølgene har lagt seg.
Bildet av de siste dagers surrealistiske hendelser er blitt sterkere og sterkere. 
Nå kjenner vi  på hvordan sorgen siger inn og fyller oss.

I dag var tid for å holde messe, – messe for sorg, men også for håp.
Sorgen skal ha stort rom i disse dagene.  Likevel er det veldig viktig at vi minner oss selv på at vi må bygge på håpet.  Om det synes å være som et fremmedord når sorgen og fortvilelsen blir altoverskyggende, tror jeg det er en nødvendighet å ta håpet med som en begynnende terapi.

La ikke hjerte bli grepet av angst, sa biskop Byfuglien.  Det var overskriften for hennes budskap. 
Jens Stoltenberg fulgte opp med å sitere en av de overlevende fra Utøya.  I et intervju med BBC falt disse kloke ord fra henne:  ”Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi andre kan vise sammen.”

Legger vi oss disse utsagn på minne, har jeg optimistisk tro på at vi skal reise oss og sammen bli enda mer styrket til å bygge en bedre verden for alle, uavhengig av hudfarge, rase, kultur eller religion.

Det var rom for å gråte sammen i Oslo Domkirke i dag, gråte over stormen som har rystet oss.  Men med påminnelse om mulighetene som vi skal gripe fatt i når tiden er der, ble det en verdig Messe for Sorg og Håp.

Write a comment