Ukategorisert

TAKK ♥

 

Dager har kommet og gått siden nasjonen Norge så brutalt ble dolket i hjertet. 
Sakte, – forsiktig – , begynner vi å vende tilbake til hverdagen, tilbake til ”det normale”.
Det tar tid, og det kommer til å gå dager, netter, uker og måneder før vi kan begynne å fungere med klar tanke igjen.

Media har hatt ett tema i de siste dagene.
Vi har som nasjon tatt oss tid til å gråte og sørge.

Nå er vi i startfasen av tid for ettertanke.
Diskusjonene går lavmælt, men bestemt, blant enkeltpersoner.
Pressen skriver sine betraktninger.

Vi kan lese hovedsakelig gode ord om statsminister, regjeringsmedlemmer, politikere, hjelpemannskap, helsepersonell, politi og alle som på forskjellig vis har trådt til i det offentlige rom.
Men, det er også rettet kritikk mot instanser som enkelte i etterpåklokskapens navn påberoper seg å mene at har gjort feil.

Nå skal det opprettes en kommisjon som skal se nærmere på hva som skjedde og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes. En viktig beslutning tatt av de parlamentariske lederne, en enhetlig beslutning på tvers av alle partier.

I dyp ærbødighet og respekt for hver enkelt av dere som er hardest berørt og som i katastrofens ”øyeblikk” hadde presserende grunn til å forvente hjelp raskere og bedre, tør jeg likevel si at under en udåd av slike dimensjoner, er det vel nesten umenneskelig å kunne handle hundre prosent korrekt på alle områder.

Sett fra mitt ståsted, sitter jeg igjen med en oppfatning av at det er gjort en formidabel og nesten umenneskelig innsats på alle plan.  Og jeg vet ikke hvilket land som hadde maktet å organisere et fullkomment hjelpe- og sikkerhetsapparat drillet til å takle slike dimensjoner av ødeleggelser både på det menneskelige og materielle plan.

Det er kanskje noe av prisen vi må betale ved å ha et åpent samfunn og et demokrati slik som vi ønsker det i Norge.

Jeg vil derfor med dette sette ord på den takknemlighet jeg, og mange med meg, har til hver eneste en som har stått på time etter time, natt og dag, sent og tidlig for å hjelpe, støtte, trøste og pleie. Vi skylder dere en stor og varm takk.

La oss være litt ydmyke i etterpåklokskapen.
Før vi kritiserer, la oss spørre oss selv:  ”hva kunne jeg ha gjort?”

Som en av politiets representanter sa på en pressekonferanse:  ”inne i politiuniformen er vi alle mennesker”.  Også de har, og har hatt, opplevelser som ikke noe menneske skulle stilles overfor.

Til kongehuset, til statsministeren og justisministeren, til regjering, til helse- og hjelpemannskap, til politi, til mannen i gata, til feriefolket og til hver eneste en som har rekt ut hånda på sin måte, sier jeg TAKK!  ♥

Write a comment