Ukategorisert

Vil du være med, så heng på!

Bildene er lånt fra Kristins kursinvitasjon

Billettene er kjøpt.
Tidspunkt:  november
Destinasjon:  Venezia

Men vi stanser ikke der.  Vi skal noen mil videre med buss.  Endestasjonen er Casa di preghiera Gesu Maestro utenfor Vicenza.

Det blir en langsom og fortettet reise. 
Langsom, fordi vi skal gi stillheten rom og la tiden flyte. 
Fortettet, fordi vi skal tillate å komme tett på oss selv.

Hva jeg snakker om?  –  Jo.  Jeg er så privilegert at jeg har spandert på meg selv et stillhetsretreat.  Journalist og forfatter Kristin Flood er arrangør sammen med sørafrikaneren Merle Levin.  En gruppe kontemplative nonner blir vertskap.  Og vi blir mellom ti og tjue deltakere.

Hva innebærer dette?
Jeg klipper fra Kristins egen omtale av kurset:  ”Hva bor i stillheten? Og hvordan nærer den oss? På denne stillhetsretreaten kan du selv erfare en nær kontakt med «det stille feltet» inni og utenfor deg selv. En stille stund er en renselse. Å være i stillhet i flere dager i strekk er en spennende indre reise. Noe dypt i oss blir berørt. Vi nærer vår sjel på en annerledes måte. Å være sammen i stillhet er en unik opplevelse.”

For noen uker siden var jeg på Pippi-kurs.  Nå skal altså turen gå til stillhetsretreat. 
Hvordan kan dette henge sammen? undres noen.
Pippi er jo selve innbegrepet på livets ”galskap”, vil mange si.  Men, på Pippikurset lærte vi at det essensielle med Pippi ikke er personen, men kraften og energien som hun representerer.   Denne finnes i oss alle.  Det handler bare om å finne fram til den. 
Pippikurset viste oss noen veier til å gripe energien i oss.  På stillhetsretreatet skal vi gjøre det samme, men med en litt annen innfallsvinkel.

Jeg er nysgjerrig på å utforske flere av veiene som fører fremover og innover.   Derfor er min neste reise, en vandring på stillhetsstien. 

Det gjør noe med oss, forteller tidligere kursdeltakere.  Jeg venter spent og med forventning!

Vil du være med? …. så heng på!

Write a comment