Ukategorisert

På skattejakt. Blir du med?

Tilbake.
Hjemme.
Jeg er hjemme igjen etter min reise til Rom for stillhet.

Det tar tid å lande.  Jeg trenger tid for å plassere meg i rommet uten stillhet og møblere det med Rommet for stillhet.

En annerledes uke har det vært.  En annerledeshet jeg har tatt med meg hjem og som jeg ønsker å ha som følgesvenn videre. Man kommer ikke uberørt fra dager på jakt etter Rommet uten svar.

Hvorfor denne jakten?  –  Jo, fordi jeg ville bli kjent med meg selv fra innsiden, ikke bare være kjent fra utsiden.  Det er skatter der inne som jeg ikke kan la ligge uberørt. 

Vi har lett i stillheten. 
Stillheten gir mulighet til å finstille oppmerksomheten. 
Og når vi retter oppmerksomhetens lys på noe, så vokser det.  Da skjerper vi evnen til å lytte.  Vi skjerper evnen til persepsjon, og vi tar i bruk de indre sansene, motsatsene til de fem ytre sansene.

Fascinerende.
Nesten fem dager i stillhet. 
Jeg skal love deg at det er et virksomt verktøy.

Jeg har fått med meg noe i bagasjen hjem som er begynnelsen til videre utforskning.
Jeg vet det er noe stort.  Må bare ha fokus, for iblant kan den store innsikten komme så langsomt at man ikke forstår hvor stor den er.

Akkurat nå legger jeg brikker på plass og har med meg disse ordene som en av mine retreatvenner siterte:  ”Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder”
Dette er løfter gitt allerede i gammeltestamentlig tid.  (Jes. 45,3)

Skattekartet har altså ligget der alltid, godt nedstøvet for mange. 
La oss blåse støv av det og dra på skattejakt.
Blir du med?

1 Comments

  • […] av forskjellig karakter.  Jeg har hatt opphold på stasjoner som kurs i Pippi Power, vært på stillhetsretreat i Italia, truffet mennesker som gir meg veiledning med bakgrunn i sin egenkjøpte erfaring, bare for å […]

    Svar

Write a comment