Ukategorisert

What’s in it for me?

 

Fotokilde:  Colourconferance 2011

Det kommer alltid et øyeblikk da du må handle, på tross av din frykt, og hoppe ut i det ukjente.  –  Helene Lerner-Robbins

Skattefunnet i dag var en nydelig liten perle.
Jeg har følt på den, betraktet den og har skjønt at denne er ekte!

I dag deltok jeg på mitt første teleseminar  i regi av Oddmund Berger,
og jeg ble oppmerksom på en ny innfallsvinkel til et livsmotto som har fått god grobunn i vår kultur.  Ja vi er nærmest programmert til å tenke og stille spørsmålet ”What’s in it for me?” før vi skal gjøre noe eller når vi skal legge strategiarbeid for egen fremgang og karriere.  Underforstått, jeg gjør ikke noe som ikke gagner meg.

Sett fra ett synspunkt kan dette være en logisk tanke, og jeg må innrømme at også jeg har hatt det som en slags rettesnor fra tid til annen.  Idéen har vært å ikke bruke energi på noe som ikke gir meg optimalt tilbake.  Men, hvor egosentrisk er ikke det?

I dag ble dette presentert med en annen innfallsvinkel.  Veldig sympatisk og riktig, er jeg kommet frem til.  Det har seg nemlig slik at det er holdningen “å gi” som er viktig.  Dette gjelder i alle livets forhold.  For når jeg gir av mitt beste, faller det noe tilbake til meg.  Ikke alltid slik vi forventer, men det faller tilbake før eller siden.  I Bøkenes Bok kan man faktisk lese: ”det er ved å gi at man får”.

Foreleser presiserte: Gi det du har!  Det kommer alltid noe godt tilbake til deg. 
Livsmotto og kjøreregel skal ikke være ”what’s in it for me”, men tvert imot Hvordan kan jeg løfte opp andre?

Slik snur vi opp/ned på dette.
Når jeg i møte med mennesker tenker på hva jeg kan gi til det beste for dem, og handler deretter, ja – da er det at jeg får erfare ”what’s in it for me”.

Write a comment