Ukategorisert

Tankens kraft

Fotokilde:  bing.no

Det synes å være en tiltagende interesse rundt dette med tankens kraft. 
Eller er det min egen oppdagelse av dette som har justert mitt fokus slik at jeg plutselig leser om og treffer alle disse som har sett denne skatten, endatil før meg kanskje? 
En kombinasjon, – sannsynligvis.

Sannhet eller ikke, – for meg har dette blitt en fascinerende rettesnor. 
Jeg blir stadig mer nysgjerrig dess mer jeg erfarer og dess mer jeg leser.
Historien og nåtiden er full av personer som er levende dokumentasjon på teoriens virkekraft.
Endatil spennende ny forskning viser at våre tanker og følelser er elektromagnetiske enheter som påvirker atomene denne verden er laget av.  Kvantefysikere forteller oss dette.

Tanker og følelser er energi.  Energi skaper materie.  Altså, sier forskerne, jeg skaper min egen virkelighet med hva jeg tenker, føler og vibrerer ut hele tiden. 
Skremmende for noen, fantastisk for andre.   Alt avhenger av på hvilken måte man velger å bruke dette, – positivt eller negativt?
For å sitere Henry Ford:  ”Dersom du tror du kan eller tror du ikke kan, har du rett”.

For mange kan dette synes å gjelde kun for en særskilt gruppe mennesker.  Det er kjent og liksom allment akseptert at toppidrettsutøvere utfører sin idrett etter disse prinsippene. 
Men, dette gjelder likevel ikke bare toppidrettsutøvere.  Samme prinsipper gjelder faktisk for oss alle, i alle livets situasjoner.

Fortsatt synes dette å være en godt bevart hemmelighet for de aller fleste.  Men den ligger der, rett foran oss. Hver eneste en av oss kan ta den i bruk.  I utgangspunktet en enkel teori.  Likevel, det handler om trening, trening og fortsatt trening å bruke den.  Man er ikke utlært  på én dag.

Etter at denne døren åpnet seg for meg, har spennende mennesker krysset min vei.  Det er ubeskrivelig fascinerende.   Jeg starter dagen like undrende hver eneste morgen og stiller meg spørsmålet om ”hva” og ”hvem” som skal krysse min vei i dag og gi meg mer innsikt og legge nye spor til min vei?  Blir sjelden skuffet.

Jeg fortsetter livets reise, men nå med klar bevissthet om hvilket spor jeg er på.  Underveis passerer jeg forskjellige stasjoner. Noen stopper jeg på. Der går jeg av toget for en tilmålt tid.  På disse stasjonene får jeg påfyll av forskjellig karakter.  Jeg har hatt opphold på stasjoner som kurs i Pippi Power, vært på stillhetsretreat i Italia, truffet mennesker som gir meg veiledning med bakgrunn i sin egenkjøpte erfaring, bare for å nevne noen. 
Jeg takker for hver stasjon hvor jeg kan hente inspirasjon og går gladelig om bord på mitt livstog igjen når oppdraget er fullført.  Jeg tar farvel full av undring over hvor neste stasjon dukker opp og hva som blir oppgaven min der. 

Akkurat nå er jeg om bord igjen.  Toget er i fart.  Innimellom stopper vi på noen mindre stasjoner. 
Den neste større stasjonen jeg har i sikte, er kurset Skriv deg innover, i regi av Kristin Flood og Merle Levin.  Det finner sted 14.-15. april her i Stavanger, og jeg anbefaler alle som ønsker å lære noe om livets togreise, til å gå av på denne perrongen og bli med.

Jeg ønsker deg velkommen til å ta i bruk tankens kraft.

Write a comment