Gleder, Livet, Takknemlighet

Å eg minnest so vel dette land

NN Rafsundet

Idag hilser jeg med Elias Blix sine ord fra hans farvepalett

Å eg veit meg eit land
langt der oppe mot nord,
med ei lysande strand mellom høgfjell og fjord.
Der eg gjerne er gjest
der mitt hjarta er fest
med dei finaste, finaste band.
Å eg minnest, eg minnest so vel dette land

NN Lofast

Der eit fjell stig mot sky
med si kruna av snø,
og i lauvklædnad ny det seg speglar i sjø,
og det smiler mot strand
med si bringa i brand
i den solklåre kveld.
Å eg minnest, eg minnest so vel dette fjell!

NN Kabelvåg

Og eg lengtar so tidt dette landet å sjå,
og det dreg meg so blidt, når eg langt er ifrå.
Med den vaknande vår vert min saknad so sår,
so mest gråta, mest gråta eg kan.
Å eg minnest, eg minnest so vel dette land!

Write a comment