Livet

… to sider av samme sak?

falskjermhopper

Fotokilde:  bing.no

Fire mennesker i en bil, på vei til bryllupsfest.
Samtalen går lett.  Vi er i festhumør.  Og de såkalt hverdagslige hendelser, er tema.
Så kommer historien om fallskjermhoppet den ene av oss hadde gjort tidligere i år.  Hittil første og eneste, men han vil gjerne gjøre det flere ganger.
Han forteller så levende og troverdig om den lykke- og frihetsfølelsen han hadde da han svevde i fritt fall i opp til flere sekunder.  Det nærmeste du kan komme den optimale uavhengighet så å si.
Som en Nær-Livet-Opplevelse”, repliserer sjåføren.

Wow!  Jeg griper det begjærlig med begge hendene og vil granske nøyere.
Et fantastisk utsagn.  Nær-LIVET-opplevelse.
De fleste av oss kjenner begrepet Nær-Døden-Opplevelse.  Noen har endatil lest litt om det, undersøkt det med interesse og nysgjerrighet.  Jeg er blant dem.
Mange fascinerende historier om særskilte opplevelser under krisesituasjoner der døden banker på.  Også det i en tilstand av nærmest fri flyt, etter det jeg har forstått.

Nær livet synes ved første øyekast å være motsatsen, fascinerende historier om opplevelser under nærkontakt med livet, når livet banker på liksom.
Men, vi lever jo!
Det er normalsituasjonen, ikke unntaket, slik som krisesituasjoner er.

Ja, gjør vi det?  Lever vi?
En stor prosentandel av oss er vel mer i den tilstand at vi holder livet på en armlengdes avstand mens vi haster i vei for å rekke alle punkter på tidshjulets agenda.  Vi har ikke tid til å stoppe opp å være der tiden nærmest står stille, der vi kan være til stede med hele oss i øyeblikket.  Være til stede i den tilstanden der vi flyter i livets bevissthet, der vi er bekymringsfrie og lar sansene fylles av tilstedeværelsens magi.

Nær-livet-opplevelsen må være øyeblikket når livet banker på og vi får se inn døren til det essensielle.
Øyeblikket når livsnytelsen er som i fritt fall under fallskjermhoppet.
Dette er en opplevelse som jeg tror kan bli dagligdags hvis jeg bare trener.

Så gjenstår spørsmålet:  Er nær-døden-opplevelse versus nær-livet-opplevelse absolutte motsetninger?
Jeg tror ikke det.
Skal vi heller si at det må være to sider av samme sak?

Write a comment