Livet

Hvilken brikke er du?

puslespill

fotokilde: pixabay

For en helg jeg har hatt!
Ikke bare har høstlyset kastet glans over landskapet vårt, men kloke og livserfarne mennesker har delt sin visdom med titalls lydhøre tilhørere, – meg selv inkludert.

En av disse vise menn, er Jon Skau.
”Legene har fortalt meg at jeg var død to ganger,” forteller han med et alvorsamt glimt i øyet.
”De kaller det for død. – Jeg opplevde at jeg så absolutt var levende”, fortsetter han, ”jeg var et sted der alt er på én gang.”

Død eller levende, – eller la oss si, begge deler, det har satt livet hans i perspektiv med en dypere innsikt enn før.  Han deler med seg med et intenst engasjement, så sterkt at det må oppleves.   Men, jeg vil dele videre ett av hans mange metaforer, i min enkle fortolkning.

Og det er enkelhet det hele dreier seg om.   Så enkelt at det nesten blir vanskelig.

Alle mennesker er satt sammen som et stort puslespill. Seks milliarder helt unike brikker, en for hver av oss, puslet sammen til et helt perfekt og vakkert bilde.  Ingen brikke er lik. Og hver brikke er nødvendig i sin form for å danne det hele, det store bildet.  Det nytter ikke å jukse til med å bruke feil brikke på feil sted.

Dessverre er det mange brikker som ikke har tro på sin unike form.  Ryktene har nemlig gått om at den flotteste og mest perfekte brikken er brikke nummer to til venstre for midten.  Og mange forsøker derfor å være eller bli denne rykteomtalte brikken.

Hva skjer?
Det blir et tårn av brikker som absolutt ikke passer inn på denne plassen.
Resultatet blir ubehag hos brikkene som ikke passer inn,
og puslespillbildet blir mangelfullt og ufullendt.
Utgangspunktet er nemlig at alle må være den brikken som man ER.

La oss derfor finne vår tildelte plass i puslespillet.

Når du og jeg stiller oss på vår tildelte plass, gir vi ikke bare oss selv muligheten til å være akkurat DEG og akkurat MEG, men vi danner det vakreste kunststykket, nemlig puslespillet som heter Menneskeheten.

Min brikke er nummer nitten i rad femti til høyre for midten.
Hvilken brikke er du?

hvilken brikke er du

Write a comment