Muligheter

Les Balansekvinnen og finn nøkkelen til din balanse

200812_Balansekvinnen_omslagforslag_TRYKKFIL2.indd

 

“Mitt mål med boken er å medvirke til at du får styrke og mot til å ta store valg, og er trygg på at alt vil ordne seg.”

Kristin A. Norenberg

 Gir ordet synkronitet deg en praktisk mening, et slags logisk innhold?

Ordet kan for meg innbefatte noe slikt som “ut av det blå”, et sammentreff, å falle på plass.
Det er tilsynelatende uavhengige hendelser som på et gitt tidspunkt krysser hverandre og som skaper nysgjerrighet.
Har denne “stjerne”smellen noe å vise meg?
Stundom er svaret ja, – andre ganger må jeg sette det på vent.
Det setter i alle fall i gang positive prosesser i meg, en slags ordløs veiviser.

Stundom opptrer de som bekreftelse på at jeg er på rett vei, en slags støtte og oppmuntring til å fortsette.
En slik synkronitet er boka Balansekvinnen, som ble lansert helt sammenfallende med at jeg skulle ta en viktig avgjørelse, en handling som skulle utfordre mitt mot.

Boka ble som et bekreftelsesbrev fra en modig kvinne som har gått veien før meg, og som med denne boka ga meg dokumentasjon på at, JA, det ER riktig å følge hjerte og drømmene sine.
Den ble som en kjærlig håndsrekning til en litt fryktsom kvinne som står og vipper på stupebrettet: skal/skal ikke …… skal!

Forkledd i en annen kvinnes identitet, forteller forfatteren sin egen historie om veien fra karrierejag, flink-pike-syndrom og et rovkjør i tidsklemma til et liv i nærkontakt med seg selv og med sitt liv.

En tur til fjerne Østen og det vi så feilaktig oppfatter som en enkel kultur, ristet henne til en mental oppvåkning der hun innser at hun må velge en annen vei.  Lett omskrevet gir ordtaket “Gå til mauren du vise (late) og bli klok.” en gjenklang av hva vi har å lære av det som i vår kultur blir sett på som enkelt/banalt.

Hva som videre skjer med hovedpersonen, vil jeg på det varmeste anbefale deg å lese om selv.
Tittelen ansporer til å finne ditt balansepunkt i livet, der du har kontroll og er som en skipper på egen skute.  Det er en autentisk historie med praktiske oppgaver knyttet til fremgangen i hvert kapittel.

Boka stiller seg i rekken av mange bøker i sjangeren selvutvikling, men personlig setter jeg pris på og lærer best av bøker som har sin rot i virkeligheten, en sann historie til etterfølgelse.  Og det er denne boka!

Hvordan fant forfatteren sitt balansepunkt?
Les selv.
Les Balansekvinnen og finn nøkkelen til din balanse. 

 

 

3 Comments

Write a comment