Ingrid Bjornhov
Gleder

Vår 2013 Ouverture

Fotokilde:  ingridb.no

Da har det skjedd igjen.
Denne gangen med en annen gruppe mennesker.
En ny avskjed.
Ja, – ikke en avskjed for all tid, men skal vi heller si en stund for å ta farvel og takke for mange års godt samarbeid?

Vi står på terskelen til å skille lag i arbeids-sammenheng.  Det profesjonelle liv, så å si.
Ikke desto mindre er det også en begynnelse til en annen måte “å gå sammen” på.
Vi skal vandre på forskjellige stier,
men jeg er ikke i tvil om at stiene krysses og at vi innimellom møtes i krysningspunktene.
Kanskje skal vi til og med gå sammen noen etapper?
Hva vet jeg?
Dette blir i alle fall spennende.

Avskjedslaget hadde overskriften “2012 Ouverturen”.
Ingrid Bjørnov slo an tonen med sitt glimrende soloshow.
For en fullsatt Zetlitz-sal i Stavanger konserthus delte hun mesterlig med oss tanker om hennes egen og vår alles hverdag.
“Ouverturen er en feiring av de små og store prosjektene vi alle setter i gang, men ikke fullfører,” sier hun.  Om det er pangstart, tjuvstart, bakkestart eller omstart, – vi får uansett noe å tenke på.

For meg ble denne påminnelsen en slags symbolikk på avskjeden som egentlig er velkomsten, velkomsten til noe nytt og annet.  En ny hverdag med en annen type profesjonalitet, en annen type samhandling.  I alle fall sett fra mitt ståsted.

Jeg oppfordrer oss til å åpne for vår Ouverture, og la annerledesheten bli at den ikke kun får en start, men at den også får en fullførelse.
La oss kalle det “Vår 2013 Ouverture”.

Write a comment