Ett tusen gaver jeg leser
Gleder, Livet, Takknemlighet

Ett tusen gaver

Det finnes mange bokskatter.
Det finnes masse visdom å hente i det trykte ord.
En av disse skattene er boka Ett Tusen Gaver.

Forfatteren Ann Voskamp undrer seg over «Hvordan finne glede midt i en hverdag som er preget av sykdom og stress, lån og gjeld, drama og rutine?  Hvordan ser et liv i takknemlighet ut når dagene er slitsomme, lange, og noen ganger mørke?

Ann fant svaret i Eucharisteo, det greske ordet med den vanskelige betydningen og som det er enda vanskeligere å leve etter – men det er den eneste veien fra tom til full.

Eucharisteo, det greske ordet for takksigelse.  Nøkkelen ligger i takknemlighet.  Hun oppdaget at da hun begynte å TAKKE for det livet hun allerede hadde, fant hun det livet hun alltid hadde ønsket seg.

Ett tusen gaver

«Ett Tusen Gaver vil åpne øynene dine for Guds hverdagsvelsignelser.  Den er en veiviser til et liv i glede.» –  Jeg siterer omtale av boken, men jeg står inne for det som beskrives.  Jeg leser boka med stor innlevelse og lærer hvordan jeg kan fokusere på små opplevelser for å holde fast i øyeblikkene og TAKKE for dem.  Det gir faktisk mening og innhold.  Et godt verktøy til å takle øyeblikkene som blir til minutter, til dager, uker og år.

Eucharisteo har jeg omfavnet og jeg vil ha det som tema gjennom denne siden.  Jeg skal forsøke å dele med dere de små øyeblikkene som fyller meg med rikdom ved å ta i bruk takksigelse som gir nåde og glede.  Det er hva ordet betyr, nåde-takksigelse-glede.

Samtidig vil jeg anbefale å lese Anns egne refleksjoner rundt livet på gården, som mor og forfatter.  Lær den åndelige øvelsen det er å skrive ned gavene du får.  Det vil hjelpe oss å se på livet med takknemlige øyne og bli bevisst på Guds nærvær på en måte som fører til dyp og varig glede.

Så – Våg å leve HELT og FULLT akkurat der du er!

Write a comment